Stručno savjetovanje

Stručno savjetovanje

Stručno savjetovanje uključuje prikupljanje sve potrebne dokumentacije za ishođenje svih službenih akata u fazi projektiranja, građenja i uporabljivosti građevine.