Sudska vještačenja

Sudska vještačenja

Građevinska vještačenja obavlja diplomirani inženjer građevine - građevinski sudski vještak imenovan od Županijskog i Trgovačkog suda.

Stalni sudski vještak građevine daje mišljenje koje se prihvaća u svim ustanovama Republike Hrvatske.

Građevinsko vještačenje na nekretninama obavlja sudski vještak diplomirani ing. građevine i daje svoje stručno mišljenje:

  • Procjena nekretnina sa snimkom trenutačnog stanja i trenutačne tržne vrijednosti
  • Procjena izvedenih građevinskih radova (tehnička i financijska kontrola)
  • Procjena građevinskih radova koje tek treba obaviti
  • Pregled izvedenih radova, upoznavanje sa nepravilnostima i savjetovanje pri njihovom otklanjanju
  • Stručni pregled i izmjera kod preuzimanja novih stanova, popis nedostataka koji se moraju otkloniti
  • Kvaliteta i količina izvedenih građevinskih radova te utvrđivanje nedostataka, kao i rješenja za njihovo uklanjanje
  • Uvidom u dokumentaciju (građevinska knjigu, dnevnik ) radimo analizu oštećenja na objektu